Filmer/media

Här har vi samlat filmer, animeringar, interaktiva övningar m.m. med polaranknytning. De flesta återfinns också under de olika rubrikerna. Flera av dem är producerade för Polarisen och Flashbaserade. Några är länkar till TV- och radioprogram i olika filformat.

Rabots glaciär

Vi har gjort en sk. morphning av bilder från Rabots glaciär (i Kebnekaiseområdet) mellan åren 1909-1995. Rabots glaciär har, som de flesta svenska glaciärer, minskat kraftigt i storlek under de…

Filmer från Abisko

Följ med till Abisko i nordligaste Sverige – kommunikationer. Här kan du lära dig om hur man kan ta sig fram i en miljö där samhällena ligger glest. Barn och…

Film: Elever forskar

Elever från Hjalmar Lundbomsgymnasiet på fältkurs i Tarfala. De undersöker och beräknar Storglaciärens tillväxt och avsmältning i samarbete med forskarna på Tarfala forskningsstation. Foto och redigering: Sven Ängermark, Monoclick

Expedition Tundra Nordväst

Till Läraren Till Dig som är lärare! Detta läromedel bygger på en expedition, Tundra Nordväst, som anordnades av svenska Polarforskningssekretariatet i samarbete med Kanada. Expeditionen varade i drygt tre månader…

Filmer om polarforskning vid Stockholms Universitet

Sverige och internationell polarforskning Polarforskningen är både viktig och nödvändig för att vi bättre ska förstå den värld vi lever i. Svensk polarforskning sträcker sig längt tillbaka i tiden och…

Klä dig rätt på fjället

Behöver jag vara klädd som en polarforskare för en vandringstur i svenska fjällen? Likheterna i klädval är fler än skillnaderna! Här är en del förslag och tips som gör din fjällvistelse…

Andre´s Arctic Adventure!

Andre´s and The Frozen Five Arctic Adventure. En rolig och annorlunda dokumentärfilm om draghunden Andre och ”Frozen Five” – fem expeditionsmedlemmars skidfärd över Spetsbergen. Man får också lära sig en hel del inte bara…