Ekologi

Polarområdena är extrema miljöer där många djur och växter har sitt yttersta utbredningsområde. Antaler arter är få, men många gånger mycket väl anpassade till sin miljö.
Vissa arter är så specialiserade att de bara finns i de arktiska områdena. Polartrakterna är inte bara spännande miljöer, de är också vetenskapligt mycket intressanta och därmed pedagogiskt viktiga i såväl undervisning som populärvetenskap.