Björnar söker säkrare isar i Kanada

I takt med klimatförändringarna flyttar isbjörnar till issäkrare trakter mellan Kanada och Grönland, enligt en studie i tidskriften Plos One. Men de förblir hotade. Arktis somrar kan inom några decennier bli i det närmaste isfria.
Läs mer på SVT Nyheter